Användningsområden

  • Jordbruk - färist, skydda grödor mot vildsvin, djurvänligt och underhållsfritt stängsel.

  • Djurparker - färist, djurvänligt, underhållsfritt och estetiskt tilltalande stängsel.

  • Häst - skyddar mot skärskador, intrassling och är underhållsfritt.

  • Golfbanor - färist, driftsäkert skydd mot vildsvin utan att röja under tråden.

  • Rovdjursskydd - fårbesättningar skyddas effektivt mot varg, björn, lodjur.

 
får_lamm.jpg
Område 1. Djurhållning

Håll dina djur och grödor säkert stängslade och skyddade mot skade- och rovdjur. RubberGuard stängselsystem är mer avancerat och effektivare än traditionella stängselsystem. Det är skonsamt mot dina djur, du undviker skärskador och skyddar samtidigt dina marker effektivt mot rovdjur eller andra ovälkomna besökare.

 

Det avancerade systemet kortsluts inte av vegetation eller jord. Det fungerar utmärkt till och med under vatten. Med RubberGuard är du trygg även under mycket svåra förhållanden. Du får mer tid till annat än att ständigt röja längs stängslet. Används både av lantbruk och djurparker.

 

Det avancerade stängslet bygger du enkelt med RubberGuard Wire, en tunn kopparledare med överdrag av elektriskt ledande gummi och därmed kortslutningssäker. RubberGuard Barrier är en gummimatta med ledande gummi med vilken du utan större arbetsinsats kan göra en färist på marken och ansluta den till befintligt elstängsel. När du flyttar djuren kan du enkelt ta med mattorna till en annan inhägnad.

 
varg_2.jpg
Område 2. Skadedjur/Rovdjur

 

RubberGuard Wire är en avancerad stängsellösning för att slippa störande fåglar, optimal skydd mot rovdjur för fårbesättningar samt för att hålla vildsvin från att förstöra golfbanor eller odlingar. Basen i lösningen är RubberGuard Wire, som är en tunn kopparledare med överdrag av elektriskt ledande gummi och därmed kortslutningssäker. Vanlig stängseltråd kräver att man håller undan växtlighet för att undvika kortslutning och därmed förlora funktionalitet. Med RubberGuard Wire som är kortslutningssäker får du en elstängseltråd som fungerar under alla förhållanden, i kraftig vegetation och till och med under vatten.

 

Fågelsäkring

Fåglar stör, skräpar ner och kan bära på sjukdomar. Dessutom fräter fågelspillning på tak och fasader förutom att det ger ett otrevligt intryck. Tråden monteras där fåglarna brukar slå sig ner med monteringsclips som limmas fast. Fåglarna väljer ofta platser med god utsikt. Gärna längst ute på ett tak eller på nocken. När fågeln landar och rör vid tråden får den en liten elektrisk stöt, vilket får den att flyga bort. Tester har visat att fåglar ofta helt undviker att slå sig ner där RubberGuard är monterad, eftersom de kan upptäcka strömmen på avstånd. RubberGuard Fågelsäkring förhindrar att fåglar slår sig ner eller bosätter sig på byggnader såsom sjukhus, köpcentrum och restauranger. RubberGuard Fågelsäkring är en unik produkt som säkerställer pålitlig funktion med minimalt underhåll.

 

Rovdjur

Fritt levande vargar sprider sig i Sverige och eftersom de är skyddade måste får och andra husdjur skyddas med effektivt stängsel. Vargar, björnar och lodjur är kända för att både hoppa över och gräva under traditionella elstängsel. En fredlig samexistens mellan rovdjur och människor kräver praktiskt och ekonomiskt lönsamma lösningar för att skydda våra husdjur från rovdjursattacker. På befintliga trådstaket kan RubberGuard Wire med fördel placeras som en eller två ledningar ovanför det vanliga trådstaketet, och på utsidan placeras RubberGuard Wire utanför staketet nära marken, så att rovdjuret får en stöt om den försöker gräva under staketet. Montering nära marken är möjlig, eftersom RubberGuard Wire inte tappar spänningen när vegetationen växer upp runt tråden, vilket blir fallet med vanliga elstängsel. RubberGuard Wire monteras enkelt på vanliga trådhållare för elektriska staket. Den långa livslängden, det låga underhållskravet gör Rubberguard Wire till en mer effektiv och ekonomisk lösning för att hålla får/boskap i säkerhet.

 

Vildsvin

Vildsvinsstammen sträcker sig långt norrut i Sverige och skapar problem för markägare och företagare. Traditionella elstängsel kräver kontinuerligt underhåll och tillsyn vilket gör det mycket svårt att stänga vildsvin ute. Vildsvins beteende vid grävning i marken ger speciella utmaningar, oavsett om du vill hålla vildsvinet ute eller inhägnat. Vanliga elektriska staket kortsluts när de täcks av jord eller vegetation runt tråden. Vildsvin lär sig detta snabbt och hittar ofta stängslets svaga punkter. RubberGuard Wire kortsluter inte i hög vegetation och är därför särskilt lämpligt för att stängsla mot vildsvin i naturområden, lantbruk eller runt golfbanor som ofta inte sköts på samma sätt som vanliga inhägnader.

 
Day 2 (17)a .jpg
Område 3. Säkerhet

Avskräck, upptäck och fördröj! En elektrisk chock skapar en starkare psykologisk barriär än en taggtråd. RubberGuard Säkerhetssystem är både effektivare och säkrare än traditionella stängsel med taggtråd och elektriska staket. Den stora fördelen är att systemet inte kan kortslutas.

 

I dag används taggtråd och elektriska staket för att skydda allt från privata bostäder till industrikomplex och militära installationer. Nackdelarna med både taggtråd och vanliga elektriska staket är välkända i säkerhetsbranschen. Inkräktare kan klippa av eller täcka taggtråden och det vanliga elektriska staketet kan kortslutas och sedan klippas.

 

Det effektiva säkerhetssystemet innehåller två komponenter. RubberGuard Wire en elektriskt ledande gummitråd som inte kan kortslutas och RubberGuard Barrier, en elektriskt ledande gummimatta som är nästan omöjlig att klippa på grund av dess tjocklek.

 

Basen i lösningen är en tunn kopparledare med överdrag av elektriskt ledande gummi och därmed kortslutningssäker. Vidrörning av barriären resulterar i aktivering av ett larm som kan överföras till säkerhetspersonal via ett online- eller offline-system. RubberGuard säkerhetssystem kan även integreras med befintliga säkerhetssystem samt videoövervakning. Med 5 års garanti och en estetiskt tilltalande design erbjuder RubberGuard hög säkerhet, en låg profil samt en driftsäker lösning.